Example.com geocell geomembran https://www.example.com/geocell/geocell.html https://www.example.com/geocell/geomembran/geocellgeomembran.html https://www.example.com/geocell/hds/geomembran/geocellhdsgeomembran.html https://www.example.com/hücresel/dolgu/sistemi/hücreseldolgusistemi.html

 

GeoCell

Hücresel dolgu sisteminde kullanılan malzeme yüksek yoğunluklu polietilenden üretilmiş olup (PE-HD) farklı yüksekliklerdeki (50,75,100,150,200,250 mm) çeşitleriyle kullanım yerlerine göre çeşitlilik göstermektedir. Malzemenin yüzeyi pürüzsüz , pürüzlü ve delikli olmak üzere 3 tipten oluşur.

Malzeme şeritler halinde olup , şeritler iki ucundan tutulup açıldığında bal peteğine benzer bir hal almaktadır. Şeritler yan yana eklenerek kullanılmaktadır. Hücrelerin içi , kullanım amacına ve yüzey yüküne göre farklı malzemeler ile (kum, çakıl,toprak, öğütülmüş taş, beton vs.) doldurulabilir.

 

Başlıca Kullanım Yerleri

• Alt Temel Güçlendirme( endüstriyel ve normal binaların temelllerinde , karayollarında ),

• Yüzeysel erozyondan etkilenen eğimli yüzeylerin stabilizasyonunda,

• Dere yatakları ve hendek stabilizasyonunda,

• İstinad duvarı inşaatında,

• Yeşil Çatı uygulamalarında,

 

Bir döşeme temeli , kalitesi ve durabilitesi için çok kritik ve önemlidir. Temel inşaatında uygun olmayan teknik parametreler çok ciddi sorunlara yol açabilir. (aşırı oturmalar , farklı oturmalar döşemeye zarar verir , çatlaklara yol açar ve ileride çok ciddi maliyetler oluşturur.) Özel yazılımlar kullanılarak döşemenin temelinin altına kullanılacak olan geocell tipi belirlenir ve içine mıcır doldurularak uygulama gerçekleştirilir. Böylece döşeme daha dayanıklı bir hale gelir , döşemede oluşabilecek deformasyonlar azalır , üzerine gelen yük daha geniş bir alana dağıtılmış olur. Ayrıca geocell kullanılması durumunda klasik sistemde döşeme altında kullanılacak olan mıcır kalınlığını ciddi oranda düşürerek çok ciddi ekonomi sağlar.

Hatta gerekli geoteknik koşulların sağlandığı durumlarda klasik sistemlerde kazık temel imalatına gerek kalmadan çözümler sunarak mali açıdan ciddi avantajlar sunar.

Geocell ile zemin iyileştirme , hipermarketler , büyük depolar , soğuk hava depoları , alışveriş merkezleri , normal binalar , park alanları, benzin istasyonları gibi çok geniş bir yelpazede kullanım alanı sunar. Ayrıca demiryollarında ve karayollarında yol yataklarının güçlendirilmesinde kullanılır.

 

GEOCELL NEDİR:

Alt taban, yüzeyel erozyondan etkilenen eğimli yüzeylerin stabilizasyonunu güçlendirir, dere yatakları ve hendek stabilizasyonu, hdpe'den üretilen istinat duvarı konstrüksiyonu ve çatısı da Yeşil, 100mm, 150mm, 200mm gibi farklı yüksekliklerde yapı malzemesi olarak kullanılır.

 

Geocell'in kullanım alanları:

Geocell zemin iyileştirmesi, hipermarketler, büyük depolar, soğuk hava depoları, alışveriş merkezleri, normal binalar, otoparklar, benzin istasyonları gibi geniş bir kullanım alanı sunmaktadır. Demiryolları ve otoyollardaki yol yataklarını güçlendirmek için de kullanılır.

Geocell zemini nasıl güçlendirir:

Özel yazılım kullanılarak zeminin temeli altında kullanılacak geocell tipi belirlenir ve zeminin içine doldurularak uygulama yapılır. Böylece döşeme daha dayanıklı hale gelir, döşemede oluşabilecek deformasyonlar azalır, üzerindeki yük daha geniş bir alana dağıtılır. Ayrıca geocell kullanıldığı takdirde klasik sistemde döşeme altında kullanılacak taşlama kalınlığını önemli ölçüde azaltarak çok ciddi bir ekonomi sağlamaktadır.

 

Geocell işletim sistemi nasıl çalışır ?

Malzemenin yüzeyi 3 tipten oluşur: pürüzsüz, pürüzlü ve delikli. Malzeme şeritler halindedir ve şeritler her iki ucunda tutulduğunda ve açıldığında, bir peteğe benzer hale gelir. Şeritler yan yana eklenir ve kullanılır. Hücrelerin içi farklı malzemelerle (kum, çakıl, toprak, kırma taş, beton vb.) Doldurulur.) kullanım amacına ve yüzey yüküne göre.) dolu olabilir.

 

Hücresel dolgu muhafazası nedir:

Geocell kullanılırsa klasik sistemde döşeme altında kullanılacak çakıl kalınlığını önemli ölçüde azaltarak çok ciddi bir ekonomi sağlar.

 

Geocell Sisteminin Avantajları

• Uygulama yapıldıktan sonra yük dayanım kapasitesindeki dikkate değer artış,

• Zemin seviyesindeki gerilmelerde dikkate değer azalış,

• Mıcır ile inşa edilmiş standart yapılara kıyasla katman yüksekliğinde azalış,

• Hava koşullarından bağımsız olarak uygulanmış olan geocell katmanında ağır makinelerin dolaşabilmesi

• Uygulama hızı (4 kişilik bir işçi takımı 1 günde yaklaşık 800-1000 m² uygulama yapabilmektedir.)

• Makine kullanmadan manuel uygulama,

• İnşaat alanından kazı ile elde edilmiş toprağın kullanılabilme olanağı.

 

GEOCELL KULLANIM ALANLARI

Yüzeysel Erozyondan Etkilenen Eğimli Yüzeylerin Stabilizasyonunda

Geocell hücre sistemlerinin bir diğer kullanım yeri de eğimli yerlerde yüzeysel erozyonu engellemek amacıyla karayolları yamaçlarında, petrol tanklarının çevresinde , yaşam alanlarında kullanılmasıdır.

Gerekli geoteknik incelemeler ve özel yazılımlar ile analitik analizler yapıldıktan sonra uygun tipteki geocell malzeme belirlenir ve uygulaması yapılır.

Dere Yatakları ve Hendek Stabilizasyonunda

Hücresel dolgu sistemlerinin diğer bir kullanım alanı da dere yatakları ıslahı ve hendeklerdir.

Yeşil Çatı Uygulamaları

Günümüzde ekolojik ve çevresel katkılarının yanı sıra gürültü kirliliği , ısı ve ses yalıtımı ve doğal yaşam alanına sağladığı katkılar nedeniyle yeşil çatı uygulamaları ön plana çıkmaya başlamıştır. Düz ve eğimli yeşil çatı sistemlerinde hücresel dolgu sistemi kullanılarak yeşil çatılar oluşturmak geocell malzemelerin diğer bir kullanım alanını teşkil eder.

 

Example.com geocell geomembran https://www.example.com/geocell/geocell.html https://www.example.com/geocell/geomembran/geocellgeomembran.html https://www.example.com/geocell/hds/geomembran/geocellhdsgeomembran.html https://www.example.com/hücresel/dolgu/sistemi/hücreseldolgusistemi.html