https://www.example.com/hdpe/geomembran/hdpegeomembran.html Example.com hdpe geomembran

Düz LLDPE ve HDPE Geomembran
Üretim esnasında polietilen hammadde, boyar madde ve yardımcı katkılarla hazırlanır. Ekstruderlerde gerekli işlemlerden geçirilerek, kalender sistem aracılığı ile homojen olarak şekillendirilen yalıtım membranlarıdır. HDPE yüksek yoğunluklu polietilen, LLDPE lineer düşük yoğunluklu polietilen anlamına gelmektedir.
Farklı kullanım alanlarına göre yüksek yoğunluklu polietilen geomembranlar HDPE, düşük yoğunluklu polietilen geomembranlar LLDPE-VLDPE şeklinde adlandırılılır. Yüksek yoğunluklu polietilen malzeme kullanılarak üretilen bu tür polietilen geomembranlar dünyada özellikle atık depolama sahalarında sıvı ve gaz geçişini önlemek amacıyla bariyer olarak kullanılır.


T-Grip LLDPE Geomembran (LD-TG)
Geomembranın betona tutunmasını sağlayan, rulo boyunca belirli aralıklarla uzanan çıkıntıların olduğu modeldir. Özellikle kanalizasyon kollektörleri, kanalizasyon beton boruları, duvarlı sulama ve su iletim kanallarında ve bu tarz detaylara uygun diğer uygulamalarda kullanılmaktadır. Su miktarı yoğun olan temel bohçalamada kalıp yüzeyine uygulanarak yalıtım yapılmasında yüksek başarı elde etmiştir


T-Grip HDPE Geomembran (HD-TG)
Geomembranın betona tutunmasını saglayan, rulo boyunca belirli aralıklarla uzanan çıkıntıların oldugu modeldir. Özellikle kanalizasyon kollektörleri, kanalizasyon beton boruları, duvarlı sulama ve su iletim kanallarında ve bu tarz detaylara uygun diger uygulamalarda kullanılmaktadır. Su miktarı yogun olan temel bohçalamada kalıp yüzeyine uygulanarak yalıtım yapılmasında yüksek başarı elde etmiştir.


HDPE Geomembran (HD-TR)

Malzeme siyah, homojen ve tek renklidir. İstek üzerine değişik renklerde özel üretim yapılabilmektedir. Ihtiyaca gore düz ya da pürüzlü üretilebilmektedir. Sinyal Tabakalı HDPE Geomembran(HD-ST) Hasarların tespitini kolaylaştırmak amacıyla bir yüzeyi ince ve açık renk bir katmandan oluşan geomembran modelidir. Malzeme darbe aldığında ince, açık renk katman parçalanır ve alttaki koyu renk görünmeye başlar. Darbeli kısım gözle muayene yapıldığında kolayca fark edilir.


Kullanım Alanları
Sulama Kanalları ve Su İletim Kanalları
Katı,Tıbbi ve Tehlikeli Atık Alanları
Göletler ve Havuzlar
Maden Sahaları
Petrol Sahaları, Tank Altlarında

Pürüzlü LLDPE ve HDPE Geomembran
Şev’lerde Maksimum Yalıtım ve Tutunma Kabiliyeti
Pürüzlü LLDPE ve HDPE geomembranlar; tek ve çift taraflı olarak üretilmektedirler. Üretim esnasında polietilen hammadde, boyar madde ve yardımcı katkılarla hazırlanır. Ekstruderlerde gerekli işlemlerden geçirilerek, kalender sistem aracılığı ile homojen olarak şekillendirilen yalıtım membranlarıdır.


LLDPE ve HDPE Geomembran Kullanımı
Ekstruderlerde gerekli işlemlerden geçirilerek, kalender sistem aracılığı ile homojen olarak şekillendirilen yalıtım membranlarıdır. HDPE yüksek yoğunluklu polietilen, LLDPE lineer düşük yoğunluklu polietilen anlamına gelmektedir. Kullanılacağı yere göre detaylar, girintiler ve çıkıntılar fazla ise LLDPE, daha düz detaylar mevcut ise HDPE geomembran seçilmelidir.


Öne Çıkan Özellikler
Yüksek ve orta dereceli eğimli şev arazi şartlarına uygulama sahalarına göre farklı kalınlıklarda üretilen polietilen geomembranlar yine saha eğimine uygun olabilmesi amacıyla pürüzlü olarak da üretilmektedir. Eğimli yüzeylerde üzerine yerleştirilen malzemenin kaymasını engellemek için pürüzlü geomembranlar kullanılarak pürüz yüksekliği ve m2 başına düşen pürüz sayısı ile tutunma ve sürtünme katsayısı artırılır ve kayma engellenir. Pürüzlü geomembranlar atık sahalarında ve düzenli depolama alanlarında özellikle tercih edilmektedir.


Kullanım Alanları
Katı,Tıbbi ve Tehlikeli Atık Alanları
Göletler ve Havuzlar
Maden Sahaları
Petrol Sahaları

Biyogaz Tesisleri

 

 

https://www.example.com/hdpe/geomembran/hdpegeomembran.html Example.com hdpe geomembran